Vil ha NRK og Politihøgskolen til Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) har i lengre tid jobbet med å få flere statlige arbeidsplasser til Nedre Romerike. De to mest aktuelle kandidatene akkurat nå er NRK og Politihøgskolen. Dette er to institusjoner som i løpet av de nærmeste årene skal ta stilling til ny lokalisering.

I 2017 utarbeidet Panor Public Affairs AS en rapport for SNR. I rapporten ble det påvist en rekke fordeler for Politihøgskolen og NRK ved å bli lokalisert på Nedre Romerike. Analysen viser at regionen kan lykkes dersom den forstår institusjonenes behov. SNR har derfor bestemt at det skal jobbes videre for at disse institusjonene skal velge Nedre Romerike. Det vil skape et betydelig antall nye arbeidsplasser i regionen, og gjøre vår region enda mer attraktiv.

For NRK er det lokalisering sentralt i Lillestrøm som er aktuelt. På mange måter er Lillestrøm mer sentralt enn dagens lokalisering på Marienlyst, og NRK kommer tettere på resten av landet og verden. Vi vet at NRK ser på Lillestrøm som en aktuell lokasjon, og de regner med å ta en endelig beslutning i løpet av 2019.

Regjeringen har bestemt at Politihøgskolen skal flytte ut av Oslo sentrum. Mange kommuner kjemper for å få skolen. Nedre Romerike jobber aktivt for å tilby Politihøgskolen det som skal til for å styrke og utvikle skolen i nye lokaler. For lokalisering av Politihøgskolen kan flere steder på Nedre Romerike være aktuelle. I tillegg til at vi har mange tomter har Nedre Romerike et fagligmiljø å tilby Politihøgskolen. I Lillestrøm har Kriminalomsorgen (KRUS) sitt hovedkvarter, og på Kjeller er FFI lokalisert. I tillegg er det allerede et fag- og studentmiljø ved OsloMet – storbyuniversitetet i vår region.

Målet for SNR er å skape gode og attraktive arbeidsplasser i vår region. Vår region har mye å by på, og er allerede av de største vekstområdene i landet.

Legg igjen en kommentar