SNR styrker innsatsen i næringsarbeidet. Ny prosjektleder på laget

SNRs medlemskommuner har alle vedtatt SNRs næringsstrategi. For å styrke det operative arbeidet med strategien er Aarstein Rebne ansatt som prosjektleder.

Aarstein kommer til SNR fra stillingen som næringssjef i Nittedal kommune og vil få arbeidsplass i Lørenskog kommune.

Fra venstre koordinator i SNR Ingar F. Leiksett, Styreleder og ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim, prosjektleder Aarstein Rebne og nestleder i styret og ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten