Høringssvar til Jernbanedirektoratet om handlingsprogrammet

SNR ga i juni høringssvar til Jernbanedirektoratet om dets handlingsprogram for kommende år. Handlingsprogrammet er Jernbanedirektoratets plan for å operasjonalisere føringene som kom i NTP. SNRs svar kan leses her; Høringsuttalelse fra Samarbeidsrådet for nedre Romerike til JDs handlingsprgram

Legg igjen en kommentar