Styret og Rådmannskollegiet i SNR har sendt brev til KS og Fylkesmannen om Koronasituasjonen