Aktuelt

Næringsstrategien for Nedre Romerike

8. februar 2018

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har utarbeidet en næringsstrategi for regionen, som har blitt muliggjort gjennom Byregionprogrammet til Kommunal-og moderniseringsdepartementet. Prosessarbeidet har involvert rundt 170 personer, som har lagt ned ca. 1900 dugnadstimer. Det har vært et hovedpoeng at næringsstrategien skal preges av næringslivets vurderinger og behov, og derfor kom halvparten av deltakerne fra det private […]