Medlemmer i styret

Styret består av ordførerne fra alle deltakerkommunene og fylkesordfører. Varaordførerne er varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styrets leder og nestleder velges blant ordførerne i deltakerkommunene.  Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen.

Ordfører Ståle Grøtte

Ordfører Ståle Grøtte

Rælingen kommune

Leder

Ordfører Jørgen Vik

Lillestrøm kommune

Nestleder

Ordfører Ragnhild Bergheim

Ordfører Ragnhild Bergheim

Lørenskog kommune

Styremedlem

Ordfører Hilde Thorkildsen

Ordfører Hilde Thorkildsen

Nittedal kommune

Styremedlem

Ordfører Gudbrand Kvaal

Ordfører Gudbrand Kvaal

Aurskog-Høland kommune

Styremedlem

Ordfører Ståle Grøtte
Ordfører Ståle Grøtte
Rælingen kommune
Leder


Ordfører Jørgen Vik
Lillestrøm kommune
Nestleder

Ordfører Ragnhild Bergheim
Ordfører Ragnhild Bergheim
Lørenskog kommune
Styremedlem

Ordfører Hilde Thorkildsen
Ordfører Hilde Thorkildsen
Nittedal kommune
Styremedlem

Ordfører Gudbrand Kvaal
Ordfører Gudbrand Kvaal
Aurskog-Høland kommune
Styremedlem