Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Lillestrøm kommunes våpenskjold
aurskog-hølands våpenskjold
Nittedal kommunes våpenskjold
Lørenskog kommunes våpenskjold
Rælingen kommunes våpenskjold

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samling av alle våpenskjoldene til medlemmene av SNR

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de 5 kommunene på Nedre Romerike.

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune, med om lag 180 000 innbyggere. SNR har en egen avtale om samarbeid med Viken fylkeskommune.

Formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

Hovedsatsningsområder skal være:

Samordnet areal og transport

å bidra til at det sikres tilstrekkelige midler til planlegging, utbedring og vedlikehold av samferdselsprosjekter i regionen

Utvikling av næringsmiljøer av regional og nasjonal betydning

Tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling på regionnivå.

Samarbeidsrådet skal ikke utøve offentlig myndighet på vegne av deltakerkommunene, eller drive med tilskuddsforvaltning.

Aktuelt

Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

8. april 2020

Næringslivet er inne i en svært krevende tid, og store deler av aktiviteten i næringslivet i Norge og resten av verden er satt på pause. Det er politisk enighet i Norge for å hjelpe norsk næringsliv i disse krisetidene. Men det kan være vanskelig å få klarhet i hva slags tiltak som er tilgjengelig. Derfor […]

Les mer

Styret og Rådmannskollegiet i SNR har sendt brev til KS og Fylkesmannen om Koronasituasjonen

24. mars 2020

Brevene kan du lese her.         Brev fra RMK på Nedre Romerike til KS 180320 Brev fra ordførerne på Nedre Romerike til fylkesmannen 180320

Les mer