Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Lillestrøm kommunes våpenskjold
aurskog-hølands våpenskjold
Nittedal kommunes våpenskjold
Lørenskog kommunes våpenskjold
Rælingen kommunes våpenskjold

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samling av alle våpenskjoldene til medlemmene av SNR

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de 5 kommunene på Nedre Romerike.

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune, med om lag 180 000 innbyggere. SNR har en egen avtale om samarbeid med Viken fylkeskommune.

Formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

Hovedsatsningsområder skal være:

Samordnet areal og transport

å bidra til at det sikres tilstrekkelige midler til planlegging, utbedring og vedlikehold av samferdselsprosjekter i regionen

Utvikling av næringsmiljøer av regional og nasjonal betydning

Tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling på regionnivå.

Samarbeidsrådet skal ikke utøve offentlig myndighet på vegne av deltakerkommunene, eller drive med tilskuddsforvaltning.

Aktuelt

Hilsen veterandagen 2021

8. mai 2021
Les mer

Nedre Romerike godt posisjonert

19. november 2020

Innlegg i RB 19.11.20 / Romerike har tradisjonelt hatt litt for lav selvtillit når det kommer til å sammenlikne seg med andre byområder og de store byene. Når vi ser på vekst i arbeidsplasser, befolkningsutvikling og attraktivitet de siste 20 årene er det ingen grunn til at dette skal vedvare. Av: Ståle Grøtte, leder av […]

Les mer